urgent mining


urgent mining
skubus minavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivyno minų kare – minos dedamos vienodais tarpais, bet nenurodytose arba neplanuotose pozicijose. Minos gali būti dedamos leidžiamoje zonoje arba už jos ribų, tokiose vietose, kad labiau trukdytų priešo negu savo pajėgoms judėti. atitikmenys: angl. urgent mining pranc. mouillage des mines d’urgence

NATO terminų aiškinamasis žodynas. – 3-iasis patais. leid. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija . 2006.